Екип

Светлозар Стойчев

Христина Царухова

Ръководител продажби

· 2010 г.  Магистърска степен по Международен бизнес и мениджмънт СА “Д.А. Ценов” - Свищов,

· 2009 г. бакалавърска степен по Финанси С.А. “” Д.А. Ценов” - Свищов

· 2008г. бакалавърска степен по Международни икономически отношения СА “Д.А.Ценов”- Свищов

тел.: + 359 877 533 400

тел.: + 359 877 550 932

Text Box: Хелт Импорт ООД

Внос и търговия на едро с медицински изделия

Управител

· 1985 г. — Магистърска степен по електротехника, Технически Университет, София

· 1989 г. — Магистър по Международни Икономически Отношения, Университет за национално и световно стопанство, София

Г-н Стойчев има повече от  седемнадесет години опит в управлението на бизнеса.